_________________

mielőtt  vásárolna

akciós  ajánlatunk

színválaszték
_________________

képek

videók

partnereink
_________________


népszerű termékek
__________________________________
ponyvagarázs
480X250X220 cm
_________________

          jogi nyilatkozat  
      ______________________________________________________________ 
________________________

ponyvagarázs  |  autó ponyva  |  takaró ponyva  |  garázs  |  készgarázs  |  takaróponyva  |  ponyva garázs

kész garázs  |  autó takaró ponyva  |  ponyvagarázs használt  |  autó védő ponyva  |  ponyvagarázs olcsó

________________________

Minden jog fenntartva -  2006-2014 - minimumgarazs.hu
ponyvagarázs
járműponyva
takaróponyva
Használati feltételek


Bevezetés

A honlap látogatóinak korlátozás vagy fenntartás nélkül el kell fogadniuk a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket, ezért kérjük azokat figyelmesen olvassa végig a honlap használata előtt, mert a feltételek kötelezőek Önre nézve.

Ezt a honlapot a minimumgarazs.hu, a ponyvagarazs.com és a satorgarazs.com domain nevek bejegyzett tulajdonosa üzemelteti és szerkeszti. Az oldal szerkesztője elkötelezetten törekszik arra, hogy a honlap minden felhasználó számára elérhető legyen a nap 24 órájában, de nem felelős azért, ha az oldal bármilyen okból kifolyólag, bármikor elérhetetlenné válna. A honlaphoz való hozzáférés külön értesítés nélkül felfüggeszthető karbantartás, javítás, bármilyen egyéb rendszerhiba, illetve az oldal üzemeltetőjének és szerkesztőjének érdekkörén kívül eső okokból.

A honlap szerkesztője mindent megtesz annak érdekében, hogy honlap és annak teljes tartalma vírusmentes legyen, azonban a teljes és állandó vírusmentesség nem garantálható. Javasoljuk, hogy a honlap látogatása, illetve bármilyen tartalmi elem letöltése előtt gondoskodjon megfelelő vírusvédelemről.


A honlap használatának általános feltételei

A honlap szerkesztője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a honlapon található adatokat és információkat a legjobb tudása és meggyőződése szerint publikálja és mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon található adatok és információk pontosak és naprakészek legyenek. Ennek ellenére az adatok és információk hiánytalan, aktuális és valós jellege nem garantálható, ezáltal a honlapon előforduló elírások és hibák vonatkozásában a szerkesztő a honlap tartalma kapcsán a jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár mindenféle felelősséget.

A szerkesztő nem vállal felelősséget a súlyos gondatlanságból eredő károsodásért, amennyiben az lényeges szerződéses kötelezettségeket, vagy a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti igényeket nem érinti. A felelősség fentiek szerinti korlátozása ugyancsak nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.

A szerkesztő fenntartja az árak, színek, anyagok, felszerelések, specifikációk, modellek és a készletre vonatkozó rendelkezésre állási adatok értesítés nélküli változtatásának jogát.

A honlapon közölt hirdetések nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bármely döntése meghozatala előtt - a honlap használatán túl - konzultáljon megfelelő szakértővel, mivel a weboldalon közölt információk felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik.

A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (hyperlinkeket) tartalmazhatnak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a szerkesztő nem ismeri. A szerkesztő mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplő állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.


A szerzői jog

A honlap összes oldala és teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve.

A honlap tartalma, így többek között a szöveges részek, képek, ábrák, logók, hangok, videók, animációk, adatszerkezet, struktúra, eljárás illetve azok elrendezése, megjelenítése és a honlapon publikált marketing ötletek szerzői jogvédelem és más, a szellemi tulajdont érintő törvényi védelem alatt állnak.

A honlap oldalainak, illetve azok tartalmának részben vagy egészben történő felhasználása, másolása, átalakítása és bármilyen módon történő közzététele kizárólag a szerkesztő előzetes írásos engedélyének birtokában lehetséges. A honlap tartalmát tükrözni, vagyis bármely más, internetre kapcsolt számítógépen közzétenni, még változatlan formában is csak a szerkesztő előzetes engedélyével lehetséges.

A honlap oldalaihoz tartozó tartalmat és a weboldal strukturális kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A honlap oldalain publikált teljes tartalom, a strukturális felépítés, az egyedi megoldások és ötletek illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és ellentétben áll a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokban foglaltakkal.

A szerkesztő tulajdonában lévő szellemi tulajdonjogokat illetően a látogatók részére semmiféle jogátruházás nem történik.

A szerzői jogi kérdések tekintetében elsődlegesen az 1959. évi IV. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) és az 1978. évi IV. törvény (a Büntető Törvénykönyvről) rendelkezései az irányadóak. 


Adatvédelmi irányelvek

A szerkesztő tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az Ön adatait (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím stb.) a szerkesztő csak akkor gyűjti, kezeli és használja fel belső feldolgozás céljából, ha Ön ehhez előzetesen engedélyét adta. A szerkesztő kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására.

A Vásárlók adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek.

A szerkesztő, mint adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) alapján jár el. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Adatvédelmi törvény 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató webszerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a böngésző, ill. az operációs rendszer típusa), melyeket kizárólag arra használunk, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérjük és megismerjük a honlapot felkereső felhasználóink látogatási szokásait. Az így nyert adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra a szerkesztő nem használja fel.

A honlapra látogatók által a honlapon vagy a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül eljuttatott bármely információ a szerkesztő tulajdonát képezi, mely szabadon felhasználható bármely célra, ötletre, koncepcióra, know how-ra vagy technikai megoldásra. A szerkesztőnek semmilyen titoktartási kötelezettsége nincs az eljuttatott információkra vonatkozóan, kivéve, ha bármilyen megállapodás erről születik, vagy jogszabály így rendelkezik.

A használati feltételek jövőbeli változtatásait ezen az oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni, ezért kérjük ellenőrizze rendszeresen, frissítettük vagy módosítottuk-e használati feltételeinket.